k.ú.: 643521 - Temný Důl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579262 - Horní Maršov NUTS5 CZ0525579262
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 2 76
travní p. 97 253006
lesní poz les(ne hospodář) 49 2287152
vodní pl. tok přirozený 7 74863
vodní pl. tok umělý 3 3270
zast. pl. společný dvůr 3 2373
zast. pl. zbořeniště 2 958
zast. pl. 108 43677
ostat.pl. jiná plocha 40 27971
ostat.pl. manipulační pl. 37 50253
ostat.pl. neplodná půda 118 58148
ostat.pl. ostat.komunikace 47 22969
ostat.pl. silnice 30 35485
ostat.pl. zeleň 2 3580
Celkem KN 545 2863781
Par. KMD 545 2863781
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 6
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 102
LV 93
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2009
S-SK GS 1:2880 1841 22.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 06.06.2020 23:22

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.