k.ú.: 643467 - Horní Albeřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579262 - Horní Maršov NUTS5 CZ0525579262
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. mez, stráň 17 26341
travní p. 212 1406775
lesní poz mez, stráň 8 12336
lesní poz 48 2127795
vodní pl. tok přirozený 2 7135
zast. pl. zbořeniště 1 447
zast. pl. 65 17905
ostat.pl. jiná plocha 21 16011
ostat.pl. manipulační pl. 1 1816
ostat.pl. mez, stráň 6 11235
ostat.pl. neplodná půda 78 106369
ostat.pl. ostat.komunikace 32 37075
ostat.pl. silnice 1 3651
ostat.pl. zamokřená pl. 2 4239
Celkem KN 494 3779130
Par. DKM 2 3000
Par. KMD 492 3776130
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 7
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 64
LV 76
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2009
S-SK GS 1:2880 1841 06.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 20.08.2019 07:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.