k.ú.: 643394 - Horní Lomná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 511986 - Horní Lomná NUTS5 CZ0802511986
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 56 67608
zahrada 94 38892
travní p. dobývací prost. 2 2404
travní p. 1253 2421152
lesní poz 338 21330818
vodní pl. tok přirozený 151 136508
vodní pl. tok umělý 1 7
zast. pl. společný dvůr 2 602
zast. pl. zbořeniště 25 3285
zast. pl. 396 69234
ostat.pl. jiná plocha 142 100776
ostat.pl. manipulační pl. 26 5493
ostat.pl. neplodná půda 359 300428
ostat.pl. ostat.komunikace 168 132227
ostat.pl. silnice 2 35904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 58682
ostat.pl. zeleň 1 509
Celkem KN 3039 24704529
Par. KMD 3039 24704529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 124
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 165
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 46
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 386
byt.z. byt 12
obč.z. byt 7
Celkem JED 19
LV 512
spoluvlastník 1590

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 26.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 21.08.2019 16:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.