k.ú.: 643360 - Horní Lipka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580481 - Králíky NUTS5 CZ0534580481
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 1087229
zahrada 2 765
ovoc. sad 2 15599
travní p. 395 3964905
lesní poz les s budovou 1 782
lesní poz ostat.komunikace 6 6875
lesní poz školka 1 6193
lesní poz 68 919619
vodní pl. nádrž umělá 7 9257
vodní pl. tok přirozený 4 10329
vodní pl. tok umělý 16 50727
zast. pl. společný dvůr 2 223
zast. pl. zbořeniště 57 13433
zast. pl. 104 37458
ostat.pl. dráha 3 30705
ostat.pl. jiná plocha 39 25934
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 59
ostat.pl. manipulační pl. 3 25554
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 1280
ostat.pl. ostat.komunikace 76 101503
ostat.pl. pohřeb. 1 1936
ostat.pl. silnice 4 67353
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2418
ostat.pl. zeleň 134 320862
Celkem KN 956 6700998
Par. DKM 956 6700998
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 100
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 178
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 21.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 02.06.2020 16:09

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.