k.ú.: 643351 - Horní Lideč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542725 - Horní Lideč NUTS5 CZ0723542725
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 989
orná půda 680 2454026
zahrada 507 297659
ovoc. sad 9 17845
travní p. mez, stráň 42 46459
travní p. 645 1534145
lesní poz mez, stráň 1 435
lesní poz 286 1841368
vodní pl. nádrž přírodní 61 11614
vodní pl. nádrž umělá 1 12965
vodní pl. tok přirozený 52 63913
vodní pl. zamokřená pl. 1 1230
zast. pl. zbořeniště 3 515
zast. pl. 635 138904
ostat.pl. dráha 15 171157
ostat.pl. jiná plocha 284 158493
ostat.pl. manipulační pl. 17 28638
ostat.pl. mez, stráň 1 10419
ostat.pl. neplodná půda 143 144132
ostat.pl. ostat.komunikace 175 152124
ostat.pl. pohřeb. 1 3949
ostat.pl. silnice 62 81876
ostat.pl. skládka 1 13351
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 22471
ostat.pl. zeleň 19 10803
Celkem KN 3643 7219480
Par. KMD 3643 7219480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 24
č.p. rod.dům 329
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 80
Celkem BUD 600
byt.z. byt 84
byt.z. j.nebyt 21
byt.z. rozest. 5
Celkem JED 110
LV 783
spoluvlastník 1357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 27.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.08.2020 06:46

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.