k.ú.: 643335 - Prostřední Libchavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580147 - Libchavy NUTS5 CZ0534580147
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 1303250
zahrada 108 70277
travní p. 141 441873
lesní poz 15 601926
vodní pl. tok přirozený 1 2938
vodní pl. tok umělý 5 482
vodní pl. zamokřená pl. 1 5173
zast. pl. společný dvůr 1 133
zast. pl. zbořeniště 5 906
zast. pl. 123 32130
ostat.pl. jiná plocha 35 23224
ostat.pl. manipulační pl. 13 3736
ostat.pl. neplodná půda 3 94
ostat.pl. ostat.komunikace 103 38790
ostat.pl. silnice 19 12448
Celkem KN 652 2537380
Par. DKM 652 2537380
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 63
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 115
LV 135
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.1997
S-SK GS 1:2880 1840 01.08.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.08.2019 13:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.