k.ú.: 643246 - Horní Lapač - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588474 - Horní Lapač NUTS5 CZ0721588474
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 536905
zahrada 163 104623
ovoc. sad 6 19641
travní p. 2 1922
vodní pl. tok přirozený 39 9489
vodní pl. zamokřená pl. 2 4789
zast. pl. zbořeniště 1 812
zast. pl. 138 51398
ostat.pl. jiná plocha 10 5536
ostat.pl. manipulační pl. 21 14310
ostat.pl. neplodná půda 1 39
ostat.pl. ostat.komunikace 59 31672
ostat.pl. silnice 10 9437
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4661
ostat.pl. zeleň 5 757
Celkem KN 616 795991
Par. DKM 616 795991
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 88
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 125
LV 209
spoluvlastník 291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.12.2001 nové mapování zastavěné části obce
DKM-KPÚ 07.07.1999 1:1000 07.07.1999 *) KPÚ mimo zastavěné území obce
S-SK ŠS 1:2880 1830 28.12.2001 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 05.12.2019 18:16

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.