k.ú.: 643246 - Horní Lapač - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588474 - Horní Lapač NUTS5 CZ0721588474
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 513809
zahrada 164 128808
ovoc. sad 5 17030
travní p. 2 2046
vodní pl. tok přirozený 36 9489
vodní pl. zamokřená pl. 2 4789
zast. pl. zbořeniště 1 812
zast. pl. 140 52086
ostat.pl. jiná plocha 14 6562
ostat.pl. manipulační pl. 20 13453
ostat.pl. ostat.komunikace 52 31516
ostat.pl. silnice 6 9228
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4661
ostat.pl. zeleň 7 1703
Celkem KN 578 795992
Par. DKM 578 795992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 89
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 127
LV 205
spoluvlastník 284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.12.2001 nové mapování zastavěné části obce
DKM-KPÚ 07.07.1999 1:1000 07.07.1999 *) KPÚ mimo zastavěné území obce
S-SK ŠS 1:2880 1830 28.12.2001 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 15.07.2020 04:26

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.