k.ú.: 643238 - Újezdec u Horních Krut - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533327 - Horní Kruty NUTS5 CZ0204533327
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21102 - Kouřim

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 2779444
zahrada 43 37955
ovoc. sad 1 2574
travní p. 72 169487
lesní poz 29 93050
vodní pl. tok přirozený 4 279
vodní pl. tok umělý 13 2209
vodní pl. zamokřená pl. 3 6833
zast. pl. společný dvůr 17 1517
zast. pl. zbořeniště 1 147
zast. pl. 55 48215
ostat.pl. jiná plocha 14 4835
ostat.pl. manipulační pl. 14 14685
ostat.pl. neplodná půda 46 45065
ostat.pl. ostat.komunikace 44 32262
ostat.pl. silnice 9 47584
ostat.pl. zeleň 2 86
Celkem KN 680 3286227
Par. KMD 680 3286227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 55
LV 110
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2012
S-SK GS 1:2880 1841 31.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 26.09.2020 17:19

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička