k.ú.: 643157 - Horní Krupá u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568708 - Horní Krupá NUTS5 CZ0631568708
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 5167405
zahrada 282 134664
ovoc. sad 4 16047
travní p. 319 1926420
lesní poz ostat.komunikace 1 749
lesní poz 726 3252321
vodní pl. nádrž přírodní 1 1111
vodní pl. nádrž umělá 17 35741
vodní pl. rybník 13 138561
vodní pl. tok přirozený 33 7723
vodní pl. tok umělý 11 14106
vodní pl. zamokřená pl. 5 1359
zast. pl. zbořeniště 3 1213
zast. pl. 390 134480
ostat.pl. jiná plocha 79 28131
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 3928
ostat.pl. manipulační pl. 93 66777
ostat.pl. neplodná půda 119 72846
ostat.pl. ostat.komunikace 242 200941
ostat.pl. pohřeb. 1 1624
ostat.pl. silnice 9 85028
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11782
Celkem KN 2511 11302957
EN 7 10658
PK 1897 6968609
Celkem ZE 1904 6979267
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 121
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 67
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 346
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 451
spoluvlastník 594

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 23:20

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.