k.ú.: 643157 - Horní Krupá u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568708 - Horní Krupá NUTS5 CZ0631568708
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 5168038
zahrada 282 134767
ovoc. sad 4 16047
travní p. 318 1926491
lesní poz 726 3252389
vodní pl. nádrž přírodní 1 1111
vodní pl. nádrž umělá 17 35741
vodní pl. rybník 13 138561
vodní pl. tok přirozený 33 7723
vodní pl. tok umělý 11 14106
vodní pl. zamokřená pl. 5 1359
zast. pl. zbořeniště 4 1278
zast. pl. 379 133570
ostat.pl. jiná plocha 79 27793
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 4 3928
ostat.pl. manipulační pl. 93 66797
ostat.pl. neplodná půda 119 72846
ostat.pl. ostat.komunikace 242 201817
ostat.pl. pohřeb. 1 1624
ostat.pl. silnice 9 85028
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11782
Celkem KN 2497 11302796
EN 7 10658
PK 1897 6968988
Celkem ZE 1904 6979646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 123
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 60
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 6
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 42
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 337
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 450
spoluvlastník 594

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 05/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.07.2019 17:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.