k.ú.: 643084 - Horní Kosov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 356 1909571
zahrada 722 321466
ovoc. sad 1 54
travní p. 241 539028
lesní poz les s budovou 5 192
lesní poz 73 412320
vodní pl. nádrž umělá 2 1465
vodní pl. rybník 6 23412
vodní pl. tok přirozený 6 3463
vodní pl. tok umělý 2 4127
zast. pl. 1022 205820
ostat.pl. dráha 2 38246
ostat.pl. jiná plocha 415 143354
ostat.pl. manipulační pl. 84 93221
ostat.pl. neplodná půda 93 59100
ostat.pl. ostat.komunikace 375 213483
ostat.pl. silnice 52 54587
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 5353
ostat.pl. zeleň 266 57391
Celkem KN 3731 4085653
Par. DKM 3731 4085653
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 41
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 562
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 109
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 82
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
s roz.jed 3
Celkem BUD 1018
byt.z. byt 926
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 23
obč.z. byt 24
obč.z. rozest. 97
Celkem JED 1082
LV 1956
spoluvlastník 3601

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1996
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.07.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 01.10.2020 05:49

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička