k.ú.: 642959 - Dolní Chrášťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550361 - Lhenice NUTS5 CZ0315550361
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 513311
zahrada 51 58265
travní p. 117 1741988
lesní poz ostat.komunikace 1 45
lesní poz 238 1016205
vodní pl. nádrž umělá 1 435
vodní pl. tok přirozený 3 15726
vodní pl. tok umělý 12 9201
zast. pl. zbořeniště 2 753
zast. pl. 51 22949
ostat.pl. jiná plocha 25 44324
ostat.pl. manipulační pl. 1 17396
ostat.pl. neplodná půda 86 162100
ostat.pl. ostat.komunikace 50 71663
ostat.pl. silnice 5 51117
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6688
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1658
ostat.pl. zeleň 2 289
Celkem KN 682 3734113
Par. DKM 682 3734113
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 51
LV 98
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.02.2019 1:1000 11.03.2019 *)
DKM 1:1000 10.10.2003
ZMVM 1:2000 22.01.1993 10.10.2003
S-SK GS 1:2880 1837 22.01.1993


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 26.09.2020 15:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička