k.ú.: 642924 - Horní Heřmanice v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580295 - Horní Heřmanice NUTS5 CZ0534580295
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 484 3524038
zahrada skleník-pařeniš. 1 28
zahrada 295 165194
ovoc. sad 1 14696
travní p. 683 1722514
lesní poz 421 1926080
vodní pl. nádrž přírodní 1 4584
vodní pl. nádrž umělá 1 364
vodní pl. tok přirozený 12 5735
vodní pl. tok umělý 1 111
zast. pl. společný dvůr 1 87
zast. pl. zbořeniště 13 2915
zast. pl. 269 61518
ostat.pl. jiná plocha 172 138170
ostat.pl. manipulační pl. 21 22044
ostat.pl. neplodná půda 14 6342
ostat.pl. ostat.komunikace 280 171278
ostat.pl. pohřeb. 1 2000
ostat.pl. silnice 24 65893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9554
ostat.pl. zeleň 2 70
Celkem KN 2698 7843215
Par. KMD 2698 7843215
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 90
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 243
LV 271
spoluvlastník 367

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 03:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.