k.ú.: 642878 - Horní Dušnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577162 - Jablonec nad Jizerou NUTS5 CZ0514577162
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51042 - Rokytnice nad Jizerou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 15404
zahrada 1 460
travní p. 370 760454
lesní poz les(ne hospodář) 91 4838094
lesní poz 3 19968
vodní pl. tok přirozený 5 1647
zast. pl. zbořeniště 5 412
zast. pl. 83 14116
ostat.pl. jiná plocha 3 715
ostat.pl. manipulační pl. 3 709
ostat.pl. neplodná půda 162 34336
ostat.pl. ostat.komunikace 46 72071
ostat.pl. silnice 6 25553
Celkem KN 790 5783939
Par. KMD 790 5783939
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 83
LV 84
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2013
S-SK GS 1:2880 1842 26.09.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 30.09.2020 05:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička