k.ú.: 642860 - Horní Dunajovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594091 - Horní Dunajovice NUTS5 CZ0647594091
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2721 5685498
vinice 145 399315
zahrada 133 87939
ovoc. sad 6 12584
travní p. 61 66024
lesní poz 193 597706
vodní pl. nádrž umělá 3 1846
vodní pl. rybník 3 767
vodní pl. tok přirozený 108 59688
vodní pl. zamokřená pl. 8 7177
zast. pl. zbořeniště 5 1271
zast. pl. 327 101860
ostat.pl. jiná plocha 196 114914
ostat.pl. manipulační pl. 150 94030
ostat.pl. neplodná půda 104 41638
ostat.pl. ostat.komunikace 862 173619
ostat.pl. pohřeb. 3 3047
ostat.pl. silnice 14 62292
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 5586
ostat.pl. zeleň 1 882
Celkem KN 5049 7517683
Par. KMD 5048 7516756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 129
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 12
č.e. garáž 18
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če zem.stav 44
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 295
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 4
LV 552
spoluvlastník 804

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2018
KM-D 1:1000 14.08.2000 23.11.2018
S-SK ŠS 1:2880 1824 13.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 01.10.2020 05:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička