k.ú.: 642754 - Horní Dehtov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579769 - Třebihošť NUTS5 CZ0525579769
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 1467904
zahrada 126 131885
ovoc. sad 1 2985
travní p. 115 315876
lesní poz 131 3425106
vodní pl. nádrž umělá 3 15847
vodní pl. tok přirozený 9 2982
vodní pl. zamokřená pl. 7 3882
zast. pl. společný dvůr 1 29
zast. pl. zbořeniště 6 1485
zast. pl. 110 37351
ostat.pl. jiná plocha 27 23584
ostat.pl. manipulační pl. 13 7090
ostat.pl. neplodná půda 35 23058
ostat.pl. ostat.komunikace 86 76296
ostat.pl. pohřeb. 1 974
ostat.pl. silnice 16 80076
ostat.pl. zeleň 2 8585
Celkem KN 792 5624995
Par. DKM 356 2004588
Par. KMD 436 3620407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 33
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 106
LV 143
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.11.2017 1:1000 13.11.2017 *)
KMD 1:1000 27.04.2011
S-SK GS 1:2880 1841 27.04.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.05.2019 19:12

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.