k.ú.: 642754 - Horní Dehtov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579769 - Třebihošť NUTS5 CZ0525579769
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 100 1465083
zahrada 121 150236
ovoc. sad 1 2985
travní p. 92 306914
lesní poz 131 3424835
vodní pl. nádrž umělá 3 15847
vodní pl. tok přirozený 9 2982
vodní pl. zamokřená pl. 7 3882
zast. pl. zbořeniště 3 700
zast. pl. 109 37822
ostat.pl. jiná plocha 28 27552
ostat.pl. manipulační pl. 6 2223
ostat.pl. neplodná půda 30 21057
ostat.pl. ostat.komunikace 69 73313
ostat.pl. pohřeb. 1 974
ostat.pl. silnice 14 80112
ostat.pl. zeleň 2 8585
Celkem KN 726 5625102
Par. DKM 622 2312566
Par. KMD 104 3312536
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 33
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 105
LV 141
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.07.2019 mapování
DKM-KPÚ 13.11.2017 1:1000 13.11.2017 *)
KMD 1:1000 27.04.2011
S-SK GS 1:2880 1841 27.04.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 01.10.2020 08:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička