k.ú.: 642703 - Nepomuky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580279 - Horní Čermná NUTS5 CZ0534580279
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 969912
zahrada 141 113535
ovoc. sad 4 18896
travní p. 269 561251
lesní poz ostat.komunikace 1 3667
lesní poz 316 6559707
vodní pl. tok přirozený 40 33395
zast. pl. zbořeniště 10 1536
zast. pl. 85 24459
ostat.pl. jiná plocha 188 130223
ostat.pl. ostat.komunikace 62 39803
ostat.pl. silnice 28 30977
Celkem KN 1425 8487361
Par. DKM 7 1738
Par. KMD 1418 8485623
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 33
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 79
LV 173
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2014
S-SK GS 1:2880 1839 19.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 03:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.