k.ú.: 642690 - Horní Čermná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580279 - Horní Čermná NUTS5 CZ0534580279
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 3789297
zahrada 561 422503
ovoc. sad 5 34174
travní p. 874 2523121
lesní poz ostat.komunikace 2 808
lesní poz 252 1717343
vodní pl. nádrž umělá 4 10392
vodní pl. tok přirozený 123 34776
vodní pl. tok umělý 4 1528
vodní pl. zamokřená pl. 9 12920
zast. pl. společný dvůr 1 22
zast. pl. zbořeniště 26 3884
zast. pl. 434 105109
ostat.pl. jiná plocha 168 100419
ostat.pl. manipulační pl. 4 2033
ostat.pl. neplodná půda 13 13998
ostat.pl. ostat.komunikace 268 266515
ostat.pl. pohřeb. 2 2070
ostat.pl. silnice 10 76556
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 15455
ostat.pl. zamokřená pl. 4 2273
ostat.pl. zeleň 43 48450
Celkem KN 3121 9183646
Par. DKM 1088 7967803
Par. KMD 2033 1215843
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 192
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 3
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 413
byt.z. byt 6
obč.z. byt 6
Celkem JED 12
LV 545
spoluvlastník 738

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.06.2017 1:1000 11.07.2017 *)
KMD 1:1000 19.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 11.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 18.09.2020 10:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.