k.ú.: 642690 - Horní Čermná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580279 - Horní Čermná NUTS5 CZ0534580279
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 3789297
zahrada 560 422815
ovoc. sad 5 34174
travní p. 867 2523335
lesní poz ostat.komunikace 2 808
lesní poz 252 1717343
vodní pl. nádrž umělá 4 10392
vodní pl. tok přirozený 123 34776
vodní pl. tok umělý 4 1528
vodní pl. zamokřená pl. 9 12920
zast. pl. společný dvůr 1 22
zast. pl. zbořeniště 26 3727
zast. pl. 436 105849
ostat.pl. jiná plocha 165 99310
ostat.pl. manipulační pl. 4 2033
ostat.pl. neplodná půda 13 13998
ostat.pl. ostat.komunikace 268 266515
ostat.pl. pohřeb. 2 2070
ostat.pl. silnice 10 76556
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15455
ostat.pl. zamokřená pl. 4 2273
ostat.pl. zeleň 43 48450
Celkem KN 3111 9183646
Par. DKM 1088 7967803
Par. KMD 2023 1215843
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 117
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 184
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 3
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 409
byt.z. byt 6
obč.z. byt 6
Celkem JED 12
LV 540
spoluvlastník 734

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.06.2017 1:1000 11.07.2017 *)
KMD 1:1000 19.12.2014
S-SK GS 1:2880 1824 11.07.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 20.08.2019 22:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.