k.ú.: 642614 - Horní Břečkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594075 - Horní Břečkov NUTS5 CZ0647594075
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 375 4782348
zahrada 115 76919
ovoc. sad 5 32392
travní p. 65 191623
lesní poz les(ne hospodář) 57 715405
vodní pl. rybník 6 12961
vodní pl. tok přirozený 38 29143
vodní pl. zamokřená pl. 6 18464
zast. pl. společný dvůr 7 2472
zast. pl. zbořeniště 15 3635
zast. pl. 154 78469
ostat.pl. jiná plocha 88 46064
ostat.pl. manipulační pl. 71 86228
ostat.pl. neplodná půda 14 19882
ostat.pl. ostat.komunikace 162 185209
ostat.pl. pohřeb. 1 1039
ostat.pl. silnice 26 110264
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 9343
ostat.pl. zeleň 2 243
Celkem KN 1214 6402103
Par. DKM 1214 6402103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 10
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 36
Celkem BUD 143
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 179
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.10.2013 1:1000 31.10.2013 *) JPÚ-upřesnění přídělů
DKM 1:1000 01.11.2007 intravilán+část extravilánu (lesy)- DKM na části k.ú.
ZMVM 1:2000 01.01.1986 31.10.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 30.09.2020 05:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička