k.ú.: 642606 - Čížov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594075 - Horní Břečkov NUTS5 CZ0647594075
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 1370051
zahrada 67 54778
ovoc. sad 3 23446
travní p. 95 859031
lesní poz les(ne hospodář) 749 11508555
vodní pl. nádrž umělá 11 28148
vodní pl. rybník 6 17520
vodní pl. tok přirozený 77 127010
vodní pl. zamokřená pl. 3 202
zast. pl. společný dvůr 1 942
zast. pl. zbořeniště 7 2085
zast. pl. 83 32169
ostat.pl. jiná plocha 42 52251
ostat.pl. manipulační pl. 3 13955
ostat.pl. neplodná půda 20 14482
ostat.pl. ostat.komunikace 245 281823
ostat.pl. pohřeb. 1 777
ostat.pl. silnice 3 18630
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4850
ostat.pl. zeleň 101 278483
Celkem KN 1573 14689188
Par. DKM 1573 14689188
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 3
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 74
LV 47
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 31.10.2012 1:1000 01.11.2012 *) extravilán
DKM-KPÚ 06.04.2009 1:1000 14.04.2009 *) zbytek k.ú. na podkladě JPÚ
DKM 1:1000 24.09.2007 intravilán+lesy převodem
ZMVM 1:2000 01.01.1986 14.04.2009 část extravilánu
ZMVM 1:5000 01.01.1986 14.04.2009 část extravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.09.2020 00:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička