k.ú.: 642592 - Horní Brusnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579238 - Horní Brusnice NUTS5 CZ0525579238
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 539 4418760
zahrada 265 270757
ovoc. sad 2 5451
travní p. 1620 4798753
lesní poz 404 3605989
vodní pl. nádrž umělá 3 14500
vodní pl. rybník 1 4838
vodní pl. tok přirozený 55 29723
vodní pl. tok umělý 13 9271
vodní pl. zamokřená pl. 12 12805
zast. pl. zbořeniště 46 15328
zast. pl. 338 119243
ostat.pl. dráha 1 34236
ostat.pl. jiná plocha 118 103764
ostat.pl. manipulační pl. 53 93535
ostat.pl. neplodná půda 177 190093
ostat.pl. ostat.komunikace 316 242286
ostat.pl. pohřeb. 3 7484
ostat.pl. silnice 14 111448
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7549
Celkem KN 3983 14095813
Par. KMD 3983 14095813
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 155
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 7
Celkem BUD 321
LV 456
spoluvlastník 667

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.08.2014
S-SK GS 1:2880 1841 01.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 02.06.2020 18:53

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.