k.ú.: 642584 - Horní Branná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577120 - Horní Branná NUTS5 CZ0514577120
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 331 4412056
zahrada 583 414636
ovoc. sad 11 32941
travní p. 607 3203849
lesní poz 350 5307594
vodní pl. nádrž umělá 7 63284
vodní pl. tok přirozený 47 38138
vodní pl. tok umělý 10 10934
vodní pl. zamokřená pl. 3 3967
zast. pl. zbořeniště 13 2374
zast. pl. 704 206565
ostat.pl. dráha 8 122800
ostat.pl. jiná plocha 108 61762
ostat.pl. manipulační pl. 54 28080
ostat.pl. neplodná půda 107 71654
ostat.pl. ostat.komunikace 410 417951
ostat.pl. pohřeb. 1 5044
ostat.pl. silnice 52 136346
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 32388
ostat.pl. zeleň 41 55411
Celkem KN 3458 14627774
EN 1 16
PK 15 15795
Celkem ZE 16 15811
Par. DKM 2282 9395094
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 441
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 676
byt.z. byt 16
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 17
LV 771
spoluvlastník 1139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2019 Objekt 1 - východ
DKM-KPÚ 17.04.2008 23.04.2008 *) Od -ověř TO. Na části DKM-KPÚ.
S-SK GS 1:2880 2008 Od -ověř TO. Na části mimo DKM-KPÚ.
S-SK GS 1:2880 1842 23.04.2008 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 16.08.2022 07:05

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.