k.ú.: 642568 - Velká Střítež - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571474 - Horní Bradlo NUTS5 CZ0531571474
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 650951
zahrada 36 26026
ovoc. sad 5 16606
travní p. 117 249439
lesní poz 58 4922284
vodní pl. nádrž umělá 1 364
vodní pl. tok přirozený 15 14577
zast. pl. zbořeniště 1 152
zast. pl. 44 13033
ostat.pl. jiná plocha 9 3722
ostat.pl. manipulační pl. 2 901
ostat.pl. neplodná půda 8 4908
ostat.pl. ostat.komunikace 30 35148
ostat.pl. silnice 1 22062
ostat.pl. zeleň 1 1456
Celkem KN 444 5961629
Par. KMD 444 5961629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 44
LV 81
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2013
S-SK GS 1:2880 1839 08.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.07.2019 18:27

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.