k.ú.: 642517 - Horní Bradlo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571474 - Horní Bradlo NUTS5 CZ0531571474
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 1011482
zahrada 206 102243
ovoc. sad 6 18656
travní p. 662 2157789
lesní poz les s budovou 1 41
lesní poz 235 4649822
vodní pl. nádrž umělá 20 17854
vodní pl. tok přirozený 18 56043
vodní pl. tok umělý 1 3
zast. pl. společný dvůr 2 35
zast. pl. zbořeniště 4 1573
zast. pl. 457 99990
ostat.pl. jiná plocha 103 56000
ostat.pl. manipulační pl. 42 70586
ostat.pl. neplodná půda 79 51743
ostat.pl. ostat.komunikace 190 134368
ostat.pl. silnice 36 85643
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 74138
ostat.pl. zeleň 10 16515
Celkem KN 2247 8604524
Par. KMD 2247 8604524
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 114
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 113
č.e. ubyt.zař 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 37
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 437
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 405
spoluvlastník 576

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 04.06.2020 00:06

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.