k.ú.: 642517 - Horní Bradlo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571474 - Horní Bradlo NUTS5 CZ0531571474
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53044 - Nasavrky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 1019567
zahrada 208 102329
ovoc. sad 6 18656
travní p. 662 2157910
lesní poz les s budovou 1 41
lesní poz 234 4642005
vodní pl. nádrž umělá 20 17854
vodní pl. tok přirozený 18 56043
vodní pl. tok umělý 1 3
zast. pl. společný dvůr 3 45
zast. pl. zbořeniště 4 1573
zast. pl. 450 99315
ostat.pl. jiná plocha 95 55857
ostat.pl. manipulační pl. 41 70586
ostat.pl. neplodná půda 79 51743
ostat.pl. ostat.komunikace 189 134554
ostat.pl. silnice 36 85643
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 74286
ostat.pl. zeleň 10 16515
Celkem KN 2232 8604525
Par. KMD 2232 8604525
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 111
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 113
č.e. ubyt.zař 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 51
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 434
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 408
spoluvlastník 588

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2019 00:59

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.