k.ú.: 642169 - Horní Bečva - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542687 - Horní Bečva NUTS5 CZ0723542687
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 719 1305364
zahrada 499 447168
ovoc. sad 3 9283
travní p. mez, stráň 1 2380
travní p. 4335 9806662
lesní poz les s budovou 1 19
lesní poz 1992 27930773
vodní pl. nádrž umělá 3 58725
vodní pl. tok přirozený 74 253262
vodní pl. zamokřená pl. 4 614
zast. pl. zbořeniště 51 11649
zast. pl. 2239 385740
ostat.pl. jiná plocha 618 336114
ostat.pl. manipulační pl. 80 53269
ostat.pl. neplodná půda 1098 794296
ostat.pl. ostat.komunikace 587 478945
ostat.pl. pohřeb. 3 8993
ostat.pl. silnice 50 264055
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 90 254094
ostat.pl. zeleň 9 5236
Celkem KN 12456 42406641
Par. DKM 141 55510
Par. KMD 12315 42351131
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 242
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 736
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 566
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 73
bez čp/če jiná st. 201
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 239
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 31
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 2197
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 4
Celkem JED 13
LV 2174
spoluvlastník 3012

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2017
DKM 1:1000 29.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1833 29.11.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 16.12.2019 03:50

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.