k.ú.: 642169 - Horní Bečva - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542687 - Horní Bečva NUTS5 CZ0723542687
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 718 1305069
zahrada 512 469741
ovoc. sad 3 9283
travní p. mez, stráň 1 2380
travní p. 4358 9820544
lesní poz les s budovou 1 19
lesní poz 1994 27931975
vodní pl. nádrž umělá 3 58725
vodní pl. tok přirozený 74 253262
vodní pl. zamokřená pl. 4 614
zast. pl. zbořeniště 51 11649
zast. pl. 2246 385991
ostat.pl. jiná plocha 643 367295
ostat.pl. manipulační pl. 80 53269
ostat.pl. neplodná půda 1074 758722
ostat.pl. ostat.komunikace 629 484243
ostat.pl. pohřeb. 3 8993
ostat.pl. silnice 54 228534
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 88 250928
ostat.pl. zeleň 9 5236
Celkem KN 12545 42406472
Par. DKM 141 55510
Par. KMD 12404 42350962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 240
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 738
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 567
č.e. ubyt.zař 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 203
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 238
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 30
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 2201
byt.z. byt 9
byt.z. garáž 4
Celkem JED 13
LV 2180
spoluvlastník 3014

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2017
DKM 1:1000 29.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1833 29.11.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 14.07.2020 09:08

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.