k.ú.: 642126 - Horky nad Jizerou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535818 - Horky nad Jizerou NUTS5 CZ0207535818
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 2856990
zahrada 130 62865
ovoc. sad 7 68089
travní p. 99 371040
lesní poz 14 151537
vodní pl. nádrž přírodní 1 9801
vodní pl. tok přirozený 11 64380
zast. pl. zbořeniště 10 1417
zast. pl. 293 79489
ostat.pl. dobývací prost. 5 79999
ostat.pl. dráha 3 19147
ostat.pl. jiná plocha 43 127048
ostat.pl. manipulační pl. 32 22861
ostat.pl. neplodná půda 81 91406
ostat.pl. ostat.komunikace 102 77114
ostat.pl. pohřeb. 1 7199
ostat.pl. silnice 12 29192
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 14492
ostat.pl. zeleň 8 16131
Celkem KN 1107 4150197
Par. DKM 4 90825
Par. KMD 1103 4059372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 135
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 64
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 7
rozestav. 2
Celkem BUD 283
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 5
LV 316
spoluvlastník 518

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 19.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 29.09.2020 16:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička