k.ú.: 641979 - Hlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571466 - Horka NUTS5 CZ0531571466
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 331 1575875
zahrada 98 54206
ovoc. sad 5 23071
travní p. 117 265417
lesní poz 6 29345
vodní pl. nádrž umělá 3 1008
vodní pl. tok umělý 34 2322
zast. pl. zbořeniště 1 570
zast. pl. 77 44367
ostat.pl. jiná plocha 21 4718
ostat.pl. manipulační pl. 8 11207
ostat.pl. neplodná půda 18 11677
ostat.pl. ostat.komunikace 64 21128
ostat.pl. silnice 10 32170
ostat.pl. zeleň 1 1372
Celkem KN 794 2078453
Par. KMD 794 2078453
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 36
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 77
LV 118
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2014
S-SK GS 1:2880 1839 29.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2019 16:55

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.