k.ú.: 641928 - Zářečí u Horažďovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556254 - Horažďovice NUTS5 CZ0322556254
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1559107
zahrada 166 129342
ovoc. sad 1 8916
travní p. 81 306651
lesní poz 24 347610
vodní pl. nádrž umělá 4 31004
vodní pl. rybník 3 66672
vodní pl. tok přirozený 23 59586
vodní pl. tok umělý 27 13327
zast. pl. 257 88173
ostat.pl. jiná plocha 70 66346
ostat.pl. manipulační pl. 22 36737
ostat.pl. neplodná půda 17 17098
ostat.pl. ostat.komunikace 68 74035
ostat.pl. silnice 40 46461
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 28650
ostat.pl. zeleň 8 197365
Celkem KN 989 3077080
Par. DKM 661 1101863
Par. KMD 328 1975217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 116
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 13
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 253
LV 282
spoluvlastník 587

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.04.2011
KMD 1:1000 18.04.2011
THM-V 1:1000 01.04.1961 18.04.2011
S-SK GS 1:2880 1824 18.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 03:18

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.