k.ú.: 641871 - Babín u Horažďovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556254 - Horažďovice NUTS5 CZ0322556254
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 1354648
zahrada 81 50357
travní p. 166 477097
lesní poz 30 996208
vodní pl. nádrž umělá 7 33087
vodní pl. tok přirozený 4 17633
vodní pl. tok umělý 15 8498
vodní pl. zamokřená pl. 1 454
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. 62 35085
ostat.pl. dráha 1 5426
ostat.pl. jiná plocha 23 17519
ostat.pl. manipulační pl. 16 18100
ostat.pl. neplodná půda 61 50882
ostat.pl. ostat.komunikace 49 43174
ostat.pl. silnice 2 15666
Celkem KN 702 3123836
Par. KMD 702 3123836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 58
LV 100
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2011
S-SK GS 1:2880 1837 02.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 14:27

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.