k.ú.: 641855 - Horažďovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556254 - Horažďovice NUTS5 CZ0322556254
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1243 7153836
zahrada 860 545223
ovoc. sad 19 27430
travní p. 734 2679652
lesní poz 58 2135637
vodní pl. nádrž umělá 15 88850
vodní pl. rybník 11 392569
vodní pl. tok přirozený 132 186290
vodní pl. tok umělý 127 49280
vodní pl. zamokřená pl. 6 11844
zast. pl. společný dvůr 2 525
zast. pl. zbořeniště 3 8024
zast. pl. 1854 555828
ostat.pl. dráha 46 248845
ostat.pl. jiná plocha 448 387901
ostat.pl. manipulační pl. 145 234370
ostat.pl. neplodná půda 341 234015
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 943
ostat.pl. ostat.komunikace 527 509862
ostat.pl. pohřeb. 9 31140
ostat.pl. silnice 244 229841
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 40424
ostat.pl. zeleň 119 142365
Celkem KN 6963 15894694
Par. DKM 5076 7093521
Par. KMD 1887 8801173
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 675
č.p. byt.dům 55
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 26
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 94
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 17
č.e. rod.rekr 82
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 352
bez čp/če jiná st. 263
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 40
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 38
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 16
bez čp/če zem.stav 61
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1837
byt.z. byt 609
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 56
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 36
Celkem JED 705
LV 2153
spoluvlastník 3363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.01.2013
DKM 1:1000 01.07.2011
KMD 1:1000 01.07.2011
THM-V 1:1000 01.04.1961 01.07.2011
S-SK GS 1:2880 1837 30.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 06.06.2020 04:35

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.