k.ú.: 641791 - Rudolice v Horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567167 - Hora Svaté Kateřiny NUTS5 CZ0425567167
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 3258
zahrada 1 447
travní p. 120 966173
lesní poz les(ne hospodář) 15 5455153
lesní poz 4 17485
vodní pl. nádrž umělá 1 13649
vodní pl. tok přirozený 1 665
vodní pl. zamokřená pl. 7 28164
zast. pl. zbořeniště 6 2030
zast. pl. 28 5523
ostat.pl. jiná plocha 31 54704
ostat.pl. manipulační pl. 1 502
ostat.pl. neplodná půda 44 22268
ostat.pl. ostat.komunikace 25 71961
ostat.pl. silnice 2 8287
ostat.pl. zeleň 1 362
Celkem KN 289 6650631
Par. KMD 289 6650631
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 28
LV 45
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2016
S-SK GS 1:2880 1842 28.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 30.09.2020 05:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička