k.ú.: 641766 - Hradišťany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540668 - Honezovice NUTS5 CZ0324540668
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 1393371
zahrada 37 26552
ovoc. sad 1 9201
travní p. 96 373911
lesní poz les s budovou 1 31
lesní poz 104 6470511
vodní pl. rybník 2 14683
vodní pl. tok přirozený 19 34217
zast. pl. společný dvůr 2 285
zast. pl. zbořeniště 2 274
zast. pl. 48 25266
ostat.pl. jiná plocha 44 18806
ostat.pl. manipulační pl. 4 11363
ostat.pl. neplodná půda 34 34253
ostat.pl. ostat.komunikace 74 76699
ostat.pl. silnice 8 60189
ostat.pl. zeleň 3 443
Celkem KN 517 8550055
EN 2 14335
PK 77 201371
GP 199 1809553
Celkem ZE 278 2025259
Par. DKM 192 6299450
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 49
LV 66
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.07.2015
ZMVM 1:2000 01.01.1990
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1990


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 09.08.2022 01:11

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.