k.ú.: 641758 - Honezovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540668 - Honezovice NUTS5 CZ0324540668
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 6820237
zahrada 117 72299
ovoc. sad 1 2380
travní p. 66 745664
lesní poz 25 1329350
vodní pl. nádrž přírodní 1 3589
vodní pl. nádrž umělá 2 1723
vodní pl. tok přirozený 9 35433
vodní pl. tok umělý 5 9806
zast. pl. společný dvůr 1 57
zast. pl. 145 81821
ostat.pl. jiná plocha 78 81430
ostat.pl. manipulační pl. 9 6282
ostat.pl. neplodná půda 41 55228
ostat.pl. ostat.komunikace 88 150803
ostat.pl. silnice 10 75922
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4536
ostat.pl. zeleň 3 355
Celkem KN 675 9476915
EN 11 84131
PK 1712 5494482
GP 1027 3636497
Celkem ZE 2750 9215110
Par. DKM 333 185210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 86
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 142
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
Celkem JED 10
LV 192
spoluvlastník 251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2016
ZMVM 1:2000 01.01.1990
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1990


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 09.08.2022 00:39

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.