k.ú.: 641731 - Libanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571458 - Honbice NUTS5 CZ0531571458
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 348 2101112
zahrada 56 41995
ovoc. sad 6 35021
travní p. 20 36606
lesní poz 1 845
vodní pl. nádrž umělá 2 3404
vodní pl. rybník 1 24455
vodní pl. tok přirozený 3 3216
zast. pl. společný dvůr 4 1640
zast. pl. 62 33119
ostat.pl. jiná plocha 14 3781
ostat.pl. manipulační pl. 7 3692
ostat.pl. neplodná půda 5 8126
ostat.pl. ostat.komunikace 40 32576
ostat.pl. silnice 9 36961
Celkem KN 578 2366549
Par. KMD 578 2366549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 60
LV 141
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.05.2010
KM-D 09.12.2000 19.05.2010
S-SK GS 1:2880 1839 09.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 07.06.2020 00:07

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.