k.ú.: 641723 - Honbice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571458 - Honbice NUTS5 CZ0531571458
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 372 2264602
zahrada 62 33722
ovoc. sad 6 19598
travní p. 12 5546
lesní poz 9 2995
vodní pl. nádrž umělá 1 2072
zast. pl. zbořeniště 2 468
zast. pl. 61 43333
ostat.pl. jiná plocha 6 500
ostat.pl. manipulační pl. 7 26466
ostat.pl. neplodná půda 18 3395
ostat.pl. ostat.komunikace 109 37303
ostat.pl. pohřeb. 1 1892
ostat.pl. silnice 5 36345
ostat.pl. zeleň 1 226
Celkem KN 672 2478463
Par. KMD 672 2478463
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 24
č.p. výroba 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 60
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 96
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2013
S-SK GS 1:2880 1839 14.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.08.2019 07:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.