k.ú.: 641707 - Suletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 567973 - Homole u Panny NUTS5 CZ0427567973
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 3634
zahrada 59 41291
ovoc. sad 5 185527
travní p. 159 1306267
lesní poz 102 1728081
vodní pl. nádrž přírodní 2 456
vodní pl. nádrž umělá 2 753
vodní pl. tok přirozený 16 32005
vodní pl. tok umělý 1 742
zast. pl. zbořeniště 10 4634
zast. pl. 96 24257
ostat.pl. jiná plocha 42 40921
ostat.pl. manipulační pl. 12 14772
ostat.pl. neplodná půda 48 90961
ostat.pl. ostat.komunikace 49 101767
ostat.pl. silnice 8 46445
Celkem KN 621 3622513
Par. DKM 621 3622513
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 12
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 89
LV 121
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 14.05.2019
DKM 1:1000 05.09.2000
ZMVM 1:2000 01.12.1991 05.09.2000
S-SK GS 1:2880 1842 01.12.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 02.06.2020 16:24

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.