k.ú.: 641685 - Lhota pod Pannou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 567973 - Homole u Panny NUTS5 CZ0427567973
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 11968
zahrada 51 59764
travní p. 115 750832
lesní poz 31 407157
vodní pl. tok přirozený 7 11976
vodní pl. zamokřená pl. 5 2430
zast. pl. zbořeniště 4 914
zast. pl. 53 18422
ostat.pl. jiná plocha 70 95082
ostat.pl. manipulační pl. 4 13313
ostat.pl. neplodná půda 41 46631
ostat.pl. ostat.komunikace 25 17494
ostat.pl. silnice 5 26230
Celkem KN 416 1462213
Par. DKM 416 1462213
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 47
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 64
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.03.2007 1:1000 21.02.2007 *)
DKM 1:1000 26.06.2000 21.02.2007 DKM na celém katastrálním území
ZMVM 1:2000 01.12.1991 26.06.2000
S-SK GS 1:2880 1842 01.12.1991 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 20.08.2019 07:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.