k.ú.: 641634 - Bláhov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 567973 - Homole u Panny NUTS5 CZ0427567973
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 2770
zahrada 27 19800
ovoc. sad 5 134388
travní p. 139 848970
lesní poz 30 595449
zast. pl. společný dvůr 1 324
zast. pl. zbořeniště 6 1804
zast. pl. 47 8565
ostat.pl. jiná plocha 39 38332
ostat.pl. manipulační pl. 5 1656
ostat.pl. neplodná půda 31 65613
ostat.pl. ostat.komunikace 48 34047
ostat.pl. silnice 4 15087
Celkem KN 392 1766805
Par. DKM 392 1766805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 4
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 46
LV 67
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.05.2000
ZMVM 1:2000 01.12.1991 19.05.2000
S-SK GS 1:2880 1842 01.12.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 20.05.2019 05:16

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.