k.ú.: 641618 - Planá u Českých Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535176 - Planá NUTS5 CZ0311535176
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 1305805
zahrada 151 75595
ovoc. sad 2 5158
travní p. 35 144142
lesní poz 16 474613
vodní pl. tok přirozený 22 49307
vodní pl. tok umělý 6 16910
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 28
zast. pl. společný dvůr 2 1534
zast. pl. zbořeniště 3 1645
zast. pl. 430 126918
ostat.pl. dráha 8 13191
ostat.pl. jiná plocha 298 914849
ostat.pl. manipulační pl. 23 64861
ostat.pl. neplodná půda 3 485
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 707247
ostat.pl. ostat.komunikace 96 166353
ostat.pl. pohřeb. 1 1713
ostat.pl. silnice 11 111696
ostat.pl. zeleň 15 3221
Celkem KN 1290 4185271
Par. DKM 1290 4185271
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 7
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 5
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 9
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 159
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 421
LV 347
spoluvlastník 477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.06.2014
DKM 1:1000 03.05.2011
THM-G 1:2000 01.01.1973 30.06.2014 THM Č. Budějovice
THM-V 1:2000 01.01.1973 03.05.2011 THM Č.Budějovice
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 29.09.2020 06:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička