k.ú.: 641553 - Holýšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 553654 - Holýšov NUTS5 CZ0321553654
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32122 - Holýšov

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 471 2693627
zahrada 830 400372
ovoc. sad 11 32844
travní p. 154 212756
lesní poz ostat.komunikace 1 485
lesní poz 188 20176357
vodní pl. nádrž umělá 7 6707
vodní pl. tok přirozený 75 180210
vodní pl. tok umělý 16 7176
zast. pl. společný dvůr 12 3929
zast. pl. zbořeniště 16 3138
zast. pl. 1757 416009
ostat.pl. dráha 15 190209
ostat.pl. jiná plocha 368 628619
ostat.pl. manipulační pl. 100 186258
ostat.pl. neplodná půda 91 110787
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 6289
ostat.pl. ostat.komunikace 332 381450
ostat.pl. silnice 41 121016
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 132 421885
ostat.pl. zeleň 76 209324
Celkem KN 4698 26389447
PK 96 755063
GP 434 1693449
Celkem ZE 530 2448512
Par. DKM 4698 26389447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 210
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb. 43
č.p. rod.dům 459
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 26
č.e. jiná st. 28
č.e. rod.rekr 89
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 561
bez čp/če jiná st. 169
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 37
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1733
byt.z. byt 1247
byt.z. dílna 6
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 268
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 1529
LV 2948
spoluvlastník 4593

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2016
ZMVM 1:2000 01.11.1981 06.12.2016
THM-V 1:2000 01.04.1961 07.12.2016 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 08.08.2022 23:56

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.