k.ú.: 641464 - Kozinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539228 - Holubice NUTS5 CZ020A539228
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 424 2487535
zahrada 61 49019
ovoc. sad 22 327620
travní p. 3 11299
lesní poz 2 296329
vodní pl. nádrž umělá 1 731
zast. pl. společný dvůr 2 402
zast. pl. zbořeniště 4 1564
zast. pl. 236 65305
ostat.pl. jiná plocha 31 22921
ostat.pl. manipulační pl. 6 6630
ostat.pl. ostat.komunikace 49 111943
ostat.pl. silnice 18 45507
ostat.pl. zeleň 12 84124
Celkem KN 871 3510929
Par. DKM 871 3510929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 24
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 176
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 235
byt.z. byt 424
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 54
Celkem JED 480
LV 932
spoluvlastník 2108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.10.2002 1:1000 18.11.2002 *) část k.ú. obnovena KPÚ
DKM 1:1000 18.11.2002 část k.ú. obnovena novým mapováním
S-SK GS 1:2880 1840 18.11.2002 28.02.1824 1:2880


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:39

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".