k.ú.: 641456 - Holubice v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539228 - Holubice NUTS5 CZ020A539228
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 246 2844285
zahrada 153 76436
ovoc. sad 7 923634
travní p. 34 24316
lesní poz 32 155328
vodní pl. nádrž umělá 2 3629
vodní pl. tok přirozený 12 7703
zast. pl. společný dvůr 6 155
zast. pl. zbořeniště 3 378
zast. pl. 353 99052
ostat.pl. jiná plocha 55 28474
ostat.pl. manipulační pl. 43 32876
ostat.pl. neplodná půda 20 17721
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 12234
ostat.pl. ostat.komunikace 65 85448
ostat.pl. pohřeb. 1 1193
ostat.pl. silnice 7 88454
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11961
ostat.pl. zeleň 17 40014
Celkem KN 1062 4453291
Par. DKM 1062 4453291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 253
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 4
Celkem BUD 350
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 36
LV 403
spoluvlastník 580

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.05.2018
DKM 1:1000 07.11.2013
DKM-KPÚ 1:1000 22.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.05.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2019 11:35

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.