k.ú.: 641456 - Holubice v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539228 - Holubice NUTS5 CZ020A539228
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 2842615
zahrada 158 76936
ovoc. sad 8 923532
travní p. 34 24102
lesní poz 32 155328
vodní pl. nádrž umělá 2 3629
vodní pl. tok přirozený 12 7703
zast. pl. společný dvůr 6 155
zast. pl. zbořeniště 3 378
zast. pl. 367 100008
ostat.pl. jiná plocha 58 29027
ostat.pl. manipulační pl. 44 32876
ostat.pl. neplodná půda 21 17477
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 12234
ostat.pl. ostat.komunikace 69 85668
ostat.pl. pohřeb. 1 1193
ostat.pl. silnice 7 88454
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11961
ostat.pl. zeleň 17 40014
Celkem KN 1093 4453290
Par. DKM 1093 4453290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 264
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
Celkem BUD 364
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 36
LV 400
spoluvlastník 576

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.05.2018
DKM 1:1000 07.11.2013
DKM-KPÚ 1:1000 22.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.05.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 27.09.2020 07:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička