k.ú.: 641294 - Holohlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570028 - Holohlavy NUTS5 CZ0521570028
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 3663660
zahrada 280 242105
ovoc. sad 25 80632
travní p. 357 840878
lesní poz ostat.komunikace 10 2066
lesní poz 64 132080
vodní pl. nádrž umělá 3 4262
vodní pl. rybník 1 39070
vodní pl. tok přirozený 43 38704
vodní pl. tok umělý 55 18270
vodní pl. zamokřená pl. 34 8900
zast. pl. společný dvůr 3 11947
zast. pl. zbořeniště 2 622
zast. pl. 522 158207
ostat.pl. dráha 2 30939
ostat.pl. jiná plocha 153 300416
ostat.pl. manipulační pl. 25 122585
ostat.pl. neplodná půda 2 276
ostat.pl. ostat.komunikace 116 93054
ostat.pl. pohřeb. 1 1866
ostat.pl. silnice 35 101047
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1103
ostat.pl. zeleň 6 2984
Celkem KN 2229 5895673
Par. DKM 2229 5895673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 196
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 107
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 72
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 489
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 527
spoluvlastník 1012

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.01.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 12.01.2009
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 05.06.2020 02:28

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.