k.ú.: 641294 - Holohlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570028 - Holohlavy NUTS5 CZ0521570028
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 3663660
zahrada 280 242105
ovoc. sad 25 80632
travní p. 356 840817
lesní poz ostat.komunikace 10 2066
lesní poz 64 132080
vodní pl. nádrž umělá 3 4262
vodní pl. rybník 1 39070
vodní pl. tok přirozený 43 38704
vodní pl. tok umělý 55 18270
vodní pl. zamokřená pl. 34 8900
zast. pl. společný dvůr 4 13059
zast. pl. zbořeniště 2 622
zast. pl. 519 157096
ostat.pl. dráha 2 30939
ostat.pl. jiná plocha 153 300416
ostat.pl. manipulační pl. 25 122585
ostat.pl. neplodná půda 2 276
ostat.pl. ostat.komunikace 117 93115
ostat.pl. pohřeb. 1 1866
ostat.pl. silnice 35 101047
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1103
ostat.pl. zeleň 6 2984
Celkem KN 2227 5895674
Par. DKM 2227 5895674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 197
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 107
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 487
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 532
spoluvlastník 1012

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.01.2009
ZMVM 1:2000 01.11.1981 12.01.2009
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 16.07.2019 00:39

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.