k.ú.: 641260 - Ohaveč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548910 - Ohaveč NUTS5 CZ0522548910
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 971642
zahrada 79 58811
ovoc. sad 9 19347
travní p. 112 242273
vodní pl. tok přirozený 21 5003
vodní pl. tok umělý 3 304
vodní pl. zamokřená pl. 1 50
zast. pl. společný dvůr 3 550
zast. pl. zbořeniště 3 90
zast. pl. 59 26183
ostat.pl. jiná plocha 22 11267
ostat.pl. manipulační pl. 2 3942
ostat.pl. neplodná půda 17 9539
ostat.pl. ostat.komunikace 38 22134
ostat.pl. silnice 1 15422
ostat.pl. zeleň 13 2107
Celkem KN 553 1388664
Par. DKM 21 45840
Par. KMD 532 1342824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 57
LV 125
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.11.2014
KMD 1:1000 24.06.2011
S-SK GS 1:2880 1842 24.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.09.2020 10:57

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.