k.ú.: 641243 - Holín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572900 - Holín NUTS5 CZ0522572900
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 521 2437367
zahrada 243 139986
ovoc. sad 11 29165
travní p. 148 267611
lesní poz 79 393062
vodní pl. nádrž přírodní 2 585
vodní pl. nádrž umělá 6 1299
vodní pl. tok přirozený 163 23741
vodní pl. tok umělý 12 1592
zast. pl. společný dvůr 5 2577
zast. pl. zbořeniště 5 820
zast. pl. 218 81490
ostat.pl. dálnice 2 462
ostat.pl. jiná plocha 77 21560
ostat.pl. manipulační pl. 41 38727
ostat.pl. neplodná půda 37 11233
ostat.pl. ostat.komunikace 156 51169
ostat.pl. pohřeb. 1 289
ostat.pl. silnice 30 83701
ostat.pl. skládka 1 153
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1972
Celkem KN 1759 3588561
Par. DKM 5 1239
Par. KMD 1754 3587322
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 96
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 16
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 3
Celkem BUD 204
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 280
spoluvlastník 430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2011
S-SK GS 1:2880 1842 27.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.09.2020 14:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička