k.ú.: 641120 - Dolní Holetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571440 - Holetín NUTS5 CZ0531571440
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 592 2713000
zahrada 252 134381
ovoc. sad 6 25155
travní p. 295 915373
lesní poz 77 259734
vodní pl. nádrž umělá 5 1318
vodní pl. tok přirozený 9 7141
vodní pl. tok umělý 17 3399
zast. pl. 205 57672
ostat.pl. jiná plocha 70 52320
ostat.pl. manipulační pl. 6 9209
ostat.pl. neplodná půda 51 78186
ostat.pl. ostat.komunikace 116 81283
ostat.pl. silnice 14 36104
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 26731
Celkem KN 1727 4401006
Par. KMD 1727 4401006
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 197
LV 264
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.02.2014
S-SK GS 1:2880 1839 18.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.07.2019 21:08

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.