k.ú.: 641057 - Všetuly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588458 - Holešov NUTS5 CZ0721588458
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 3764
orná půda 362 2665973
zahrada skleník-pařeniš. 2 28
zahrada 624 285426
ovoc. sad 9 25945
travní p. mez, stráň 1 2039
travní p. 4 4841
lesní poz 2 11708
vodní pl. nádrž umělá 6 21808
vodní pl. tok přirozený 17 40639
vodní pl. tok umělý 21 13538
vodní pl. zamokřená pl. 7 52767
zast. pl. společný dvůr 5 1919
zast. pl. zbořeniště 11 5357
zast. pl. 889 224988
ostat.pl. dráha 5 41835
ostat.pl. jiná plocha 203 152391
ostat.pl. manipulační pl. 109 440797
ostat.pl. mez, stráň 2 1165
ostat.pl. neplodná půda 2 1570
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 8371
ostat.pl. ostat.komunikace 199 192015
ostat.pl. silnice 38 68398
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13956
ostat.pl. zeleň 27 33513
Celkem KN 2562 4314751
Par. DKM 2562 4314751
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 30
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 396
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 200
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 42
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
Celkem BUD 865
byt.z. byt 388
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 6
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 412
LV 1294
spoluvlastník 2127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.02.2003
Ins. A 1:2000 01.01.1943 03.02.2003
S-SK ŠD 1:2500 1927 01.01.1943
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1927


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.12.2019 00:47

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.