k.ú.: 641057 - Všetuly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588458 - Holešov NUTS5 CZ0721588458
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 3764
orná půda 355 2666132
zahrada skleník-pařeniš. 2 28
zahrada 627 285240
ovoc. sad 9 25945
travní p. mez, stráň 1 2039
travní p. 3 4506
lesní poz 2 11708
vodní pl. nádrž umělá 7 22376
vodní pl. tok přirozený 17 40639
vodní pl. tok umělý 21 13538
vodní pl. zamokřená pl. 7 52767
zast. pl. společný dvůr 5 1919
zast. pl. zbořeniště 10 5143
zast. pl. 897 235889
ostat.pl. dráha 5 41835
ostat.pl. jiná plocha 203 143188
ostat.pl. manipulační pl. 104 440891
ostat.pl. mez, stráň 2 1165
ostat.pl. neplodná půda 2 1570
ostat.pl. ost.dopravní pl. 10 8371
ostat.pl. ostat.komunikace 196 184720
ostat.pl. silnice 38 68398
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13388
ostat.pl. zeleň 27 39594
Celkem KN 2557 4314753
Par. DKM 2557 4314753
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 30
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 396
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 18
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 202
bez čp/če jiná st. 99
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 43
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
Celkem BUD 874
byt.z. byt 388
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 6
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 412
LV 1294
spoluvlastník 2126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.02.2003
Ins. A 1:2000 01.01.1943 03.02.2003
S-SK ŠD 1:2500 1927 01.01.1943
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1927


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.07.2020 19:11

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.