k.ú.: 640972 - Holešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588458 - Holešov NUTS5 CZ0721588458
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 25
orná půda 1150 5678249
zahrada 1493 620963
ovoc. sad 16 89124
travní p. 68 145603
lesní poz 12 34612
vodní pl. nádrž umělá 1 22026
vodní pl. tok přirozený 29 78302
vodní pl. tok umělý 59 29524
vodní pl. zamokřená pl. 2 14654
zast. pl. společný dvůr 53 12739
zast. pl. zbořeniště 68 14124
zast. pl. 2819 690242
ostat.pl. dráha 4 59983
ostat.pl. jiná plocha 456 1157432
ostat.pl. manipulační pl. 336 592809
ostat.pl. neplodná půda 12 18513
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 58
ostat.pl. ostat.komunikace 842 708481
ostat.pl. pohřeb. 3 25560
ostat.pl. silnice 81 170510
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 60183
ostat.pl. zeleň 229 371326
Celkem KN 7762 10595042
Par. DKM 7762 10595042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 138
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 80
č.p. rod.dům 1119
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 34
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 774
bez čp/če jiná st. 190
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 48
bez čp/če rod.dům 33
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 122
bez čp/če zem.stav 49
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 2716
byt.z. byt 1889
byt.z. garáž 31
byt.z. j.nebyt 27
byt.z. rozest. 25
obč.z. byt 125
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 11
obč.z. rozest. 10
Celkem JED 2124
LV 4386
spoluvlastník 7671

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2002
Ins. A 1:1000 01.01.1943 01.07.2002 1:2000,
S-SK ŠD 1:2500 1933 01.01.1943
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1933


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 15.07.2020 04:04

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.