k.ú.: 640972 - Holešov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588458 - Holešov NUTS5 CZ0721588458
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 25
orná půda 1615 5725523
zahrada 1386 565242
ovoc. sad 15 89088
travní p. 71 141993
lesní poz 16 34612
vodní pl. nádrž umělá 1 22026
vodní pl. tok přirozený 31 78320
vodní pl. tok umělý 66 30623
vodní pl. zamokřená pl. 2 14654
zast. pl. společný dvůr 58 19109
zast. pl. zbořeniště 73 15919
zast. pl. 2799 685719
ostat.pl. dráha 4 59983
ostat.pl. jiná plocha 470 225283
ostat.pl. manipulační pl. 398 1524057
ostat.pl. neplodná půda 19 30894
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 90
ostat.pl. ostat.komunikace 956 705378
ostat.pl. pohřeb. 3 25560
ostat.pl. silnice 119 172811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 59719
ostat.pl. zeleň 242 368426
Celkem KN 8376 10595054
Par. DKM 8376 10595054
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 137
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 79
č.p. rod.dům 1110
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 34
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 770
bez čp/če jiná st. 187
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 49
bez čp/če rod.dům 33
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 122
bez čp/če zem.stav 49
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 2696
byt.z. byt 1889
byt.z. garáž 31
byt.z. j.nebyt 27
byt.z. rozest. 25
obč.z. byt 120
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 12
Celkem JED 2110
LV 4373
spoluvlastník 7638

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.2002
Ins. A 1:1000 01.01.1943 01.07.2002 1:2000,
S-SK ŠD 1:2500 1933 01.01.1943
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1933


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 05.12.2019 18:02

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.