k.ú.: 640964 - Holešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582239 - Rájec-Jestřebí NUTS5 CZ0641582239
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 1027820
zahrada 160 92897
ovoc. sad 5 11398
travní p. 55 124678
lesní poz les s budovou 1 4
lesní poz ostat.komunikace 1 12166
lesní poz 25 1586480
vodní pl. tok přirozený 4 4159
zast. pl. zbořeniště 2 388
zast. pl. 141 32048
ostat.pl. jiná plocha 41 24851
ostat.pl. manipulační pl. 7 2009
ostat.pl. neplodná půda 30 44676
ostat.pl. ostat.komunikace 62 95005
ostat.pl. silnice 6 25630
ostat.pl. zeleň 1 70
Celkem KN 718 3084279
Par. DKM 363 1985719
Par. KMD 355 1098560
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 17
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 139
LV 170
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.10.2015
DKM-KPÚ 30.05.2012 1:1000 30.05.2012 *)
S-SK ŠS 1826 01.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 18.09.2020 08:54

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.