k.ú.: 640921 - Stránky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566187 - Holedeč NUTS5 CZ0424566187
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 1658181
chmelnice 2 42627
zahrada 41 18603
ovoc. sad 4 12756
travní p. 30 69367
lesní poz 6 70821
vodní pl. nádrž přírodní 1 270
vodní pl. tok přirozený 3 28915
zast. pl. společný dvůr 8 695
zast. pl. zbořeniště 7 4302
zast. pl. 66 25879
ostat.pl. dráha 1 26932
ostat.pl. jiná plocha 15 6995
ostat.pl. manipulační pl. 11 16342
ostat.pl. neplodná půda 72 89957
ostat.pl. ostat.komunikace 35 70389
ostat.pl. silnice 5 19955
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 318
ostat.pl. zeleň 6 3211
Celkem KN 411 2166515
Par. DKM 239 2068824
Par. KMD 172 97691
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. rod.dům 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 62
LV 78
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 13.02.2015
S-SK GS 1:2880 1843 07.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 29.09.2020 05:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička