k.ú.: 640824 - Štemplovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507113 - Holasovice NUTS5 CZ0805507113
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 1333731
zahrada 51 44360
travní p. 122 161016
lesní poz 15 80645
vodní pl. tok přirozený 37 18199
vodní pl. zamokřená pl. 33 33191
zast. pl. společný dvůr 2 111
zast. pl. 46 26997
ostat.pl. jiná plocha 125 90290
ostat.pl. manipulační pl. 16 19176
ostat.pl. neplodná půda 36 29467
ostat.pl. ostat.komunikace 31 18093
ostat.pl. silnice 14 61781
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1604
ostat.pl. zeleň 4 43034
Celkem KN 718 1961695
Par. DKM 718 1961695
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 27
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 46
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 113
spoluvlastník 284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.05.2013 1:1000 30.05.2013 *)
DKM 1:1000 01.09.2006
ZMVM 1:2000 01.01.1994 01.09.2006
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 26.09.2020 02:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička